HIT LATA 2021 – DEZYNFEKCJA KLIMATYZACJI BEZ DEMONTAŻU INSTALACJI

Znak gwarancji 96 h

O nas i naszych produktach

Ideą, która przyświecała nam podczas zakładania naszej firmy, było zapewnienie podwyższonych standardów bezpieczeństwa naszym rodzinom oraz przyjaciołom, w sumie całej ludzkości. Zrozumieliśmy, co pokazała aktualna trudna sytuacja w zwalczaniu pandemii choroby COVID-19, że zastosowanie tradycyjnych metod dezynfekcji nie spełnia oczekiwań, a zawiera wiele podstawowych mankamentów tj.:

 • Działa doraźnie, przez kilkanaście sekund, do wyschnięcia i ulotnienia się substancji biobójczej. Zatem w strefach o zwiększonych wymogach czystości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego trzeba stosować zabiegi kilka krotnie w trakcie doby, co drastycznie podnosi koszty dekontaminacji.
 • Użyte substancje chemiczne do produkcji produktów biobójczych są toksyczne dla ludzi, zwierząt i roślin. Ich nagromadzenie np. wcieranych alkoholi uszkadza skórę i może być przyczyną marskości wątroby oraz pojawienia się skutków choroby alkoholowej, szczególnie u dzieci.
 • Poprzez działanie substancji żrących, toksycznych, palnymi i wybuchowymi są groźne dla środowiska naturalnego, i wymagają specjalnych warunków transportu i magazynowanie, nie mówiąc o restrykcyjnych wymogach BHP, tj. ochrony osób wykonujących te czynności.
 • Wymagają wietrzenia pomieszczeń po dezynfekcji, zatem nowe tzw. „świeże powietrze” ponownie zakaża powierzchnie, na które wejdą ponownie ludzie np.: chorzy, służby medyczne, itd.
Dlatego zespół naszych specjalistów, z wieloletnim doświadczeniem w nanotechnologii i inżynierii molekularnej, stworzył nowej generacji innowacyjne, niespotykane wcześniej produkty biobójcze, które wyeliminowały wszystkie w/w wymienione niedogodności, tj.:
 • Działają permanentnie min. 96 godzin po zastosowaniu, tworząc po wyschnięciu aktywne elektrostatycznie nano powłoki, które poprzez fizykalne, (nie chemiczne) działania, blokują metabolizm chorobotwórczych wirusów, bakterii, grzybów i pleśni, osiągając prawie 100% skuteczności w dezynfekcji powietrza oraz powierzchni przedmiotów. Mogą być stosowane raz na kilka dni (2-4) co 2,3 krotnie obniża koszty ochrony mikrobiologicznej.
 • Nie zawierają żadnych niebezpiecznych dla zdrowia substancji chemicznych, przez co są wyjątkowo bezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin, szczególnie bezpieczne dla dzieci i kobiet w ciąży.
 • Są pro ekologiczne i zgodne z nowymi trendami odchodzenia od „chemii”. Nie wymagają szczególnych warunków stosowania środków ochrony osobistej w zakresie BHP, lub zastosowania okularów i maseczek ochronnych dla ludzi w czasie dezynfekcji w przejściach, bramkach stosowanych w budynkach użyteczności publicznej, tj. dworców lotniczych, kolejowych, szpitalach, szkołach i przedszkolach.
 • Nie zawierają substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, zatem nie wymagają specjalistycznych warunków transportu i magazynowania, np. w obiektach użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola i in.
 • Przy stosowaniu w formie zamgławiania pomieszczeń, jednocześnie dekontaminują działające w nich instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, wnętrza szaf, szuflad i urządzeń specjalistycznych do oczyszczania powietrza, nie uszkadzając, nie utleniając elektroniki, tworzyw sztucznych wyposażenia, mebli i innych cennych przedmiotów tj. dzieła sztuki.

Nasze produkty serii MINERALS: Professional i Standard, zostały zarejestrowane przez Urząd Rejestracji Produktów Biobójczych w pierwszej, drugiej i czwartej grupie produktowej, przez co uzyskały pozwolenie do sprzedaży i szerokiego stosowania.

Podsumowanie

Mikroorganizmy ustawicznie kolonizują i namnażają się w naszym otoczeniu, codziennie nas zakażają. Preparaty MINERALS to środki nowej generacji o selektywnym działaniu fizykalnym, a nie chemicznym. Nie niszczą prebiotyków i flory roślinnej korzystnej dla ludzi i zwierząt.

 • Skutecznie hamują wzrost mikrobiologicznych zakaźnych patogenów.
 • Działają permanentnie po wyschnięciu (minimum 96 godzin od chwili zastosowania).
 • Preparaty MINERALS spełnią wszelkie kanony nowoczesnej ekologii polegające na zmniejszaniu i eliminowaniu tzw. chemii.
 • Nie zawierają, jak tradycyjne środki biobójcze, groźnych alkoholi, związków chloru, azotu, substancji żrących, zapalnych i wybuchowych.
 • Mają dopuszczenie do dezynfekcji i dekontaminacji drogą powietrzną – metodą zamgławiania pomieszczeń – powierzchni przedmiotów mających i niemających kontakt z żywnością!
 • Spełniają wszelkie wymogi dotyczące rejestracji i dopuszczeń. Spełniają wszelkie aktualnie obowiązujące normy Polskie i Unijne, w tym najnowszą obowiązującą od 01.01.2021r. normą EN-PN 17272 (dotyczącej zamgławiania zestawem: urządzenie i płyn biobójczy.

Wyróżniają się wśród innych środków biobójczych:

– Aktualną Certyfikacją (spełniają wszystkie aktualne normy, w tym nową EN-PN 17272 tzw. “francuską” )

– Są wydajne i ekonomiczne (dwa, trzy razy tańsze) w użyciu 

– Nie zawierają alkoholi oraz innych substancji żrących, palnych i niebezpiecznych

– W użyciu nie wymagają środków ochrony osobistej (maseczki, okulary)

 

Produkty biobójcze w sklepie on-line