O naszej firmie słów kilka

Ideą, która przyświecała nam podczas zakładania naszej firmy, było zapewnienie podwyższonych standardów bezpieczeństwa naszym bliskim, znajomym i całej ludzkości. Każdy z nas od dawna marzył o zrobieniu czegoś przełomowego, czegoś z czego nasze dzieci będą dumne. Niesienie pomocy innym, zabezpieczenie ich przed nowymi patogenami oraz skutkami ich działania w obecnym czasie stało się priorytetem. Doskonale zdajemy sobie sprawę z problemów zdrowotnych dzisiejszego świata.

Zebrany przez nas zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w nanotechnologii i inżynierii molekularnej,  stworzył produkty biobójcze, które dzięki formułom działającym poprzez fizykalne (nie chemiczne) procesy, osiągają prawie 100% skuteczności w dezynfekcji powierzchni przedmiotów z bakterii, grzybów i wirusów. Wytwarzają nanopowłoki do permamentnej dekontaminacji (hamowania wzrostu patogenów) przez minimum 96 godzin po zastosowaniu.

Nasze produkty serii MINERALS zostały zarejestrowane poprzez Urząd Rejestracji Produktów Biobójczych w pierwszej, drugiej i czwartej grupie produktowej przez co uzyskały pozwolenie do sprzedaży.

O naszych produktach słów kilka

Mikroorganizmy ustawicznie kolonizują i namnażają się w naszym  otoczeniu, codziennie nas zakażają. Preparaty MINERALS to środki nowej generacji o selektywnym działaniu fizykalnym, a nie chemicznym. Nie niszczą prebiotyków i flory roślinnej korzystnych dla ludzi i zwierząt.

  • Skutecznie hamują wzrost mikrobiologicznych zakaźnych patogenów tj. bakterii, grzybów i wirusów.
  • Działają permanentnie po wyschnięciu (minimum 96 godzin od chwili zastosowania). Tradycyjne środki biobójcze działają kilkanaście sekund, do wyschnięcia. Później nie działają  permanentnie.
  • Preparaty MINERALS spełnią wszelkie kanony nowoczesnej ekologii polegające na zmniejszaniu i eliminowaniu tzw. chemii.
  • Nie zawierają, jak tradycyjne środki biobójcze, groźnych alkoholi, związków chloru, azotu, substancji żrących, zapalnych i wybuchowych.
  • Mają dopuszczenie do dezynfekcji i dekontaminacji drogą powietrzną – metodą zamgławiania pomieszczeń –  powierzchni przedmiotów mających i niemających kontakt z żywnością!

Mają dopuszczenie do dezynfekcji i dekontaminacji drogą powietrzną – metodą zamgławiania pomieszczeń –  powierzchni przedmiotów mających i niemających kontakt z żywnością!

Wyróżniają się wśród innych środków biobójczych:

– Aktualną Certyfikacją (spełniają wszystkie aktualne normy, w tym nową EN-PN 17272 tzw. “francuską” )

– Są wydajne i ekonomiczne (dwa, trzy razy tańsze) w użyciu 

– Nie zawierają alkoholi oraz innych substancji żrących, palnych i niebezpiecznych

– W użyciu nie wymagają środków ochrony osobistej (maseczki, okulary)

 

Produkty biobójcze w sklepie on-line